DLK Logo
Racen - foto - de gamle hunde - regler
Galleri R.I.P Regler    


Dansk Leonberger Klubs Galleri for Gamle Hunde


Dette galleri er dedikeret de hunde der har opnået den høje lader af 10 år eller mere.

For at blive optaget i galleriet skal flg. være opfyldt: Derudover gælder flg. Ved hundes død overflyttes den til R.I.P. eller hvis ejeren ønsker det, fjernes den fra hjemmesiden.

Ønsker man optagelse, sendes billede og kopi af stambog til