Opdræt - Godkendte hunde
Regler Tæver Hanner    

Retningslinier for optagelse på DLK's liste over
hunde godkendt til hvalpeanvisning
På listen kan optages hunde med en alder på minimum 24 mdr., der opfylder betingelserne for at opnå hvalpeanvisning.

Både hanner og tæver der ønskes optaget på listen, skal være danskejede og registreret i Dansk Kennel Klub.

Hunde optages på listen i kronologisk rækkefølge efter fødselsdato, stambogsnummer.

Med baggrund i Dansk Kennel Klub's etiske retningslinier for avl tages hunden af listen igen, når den er fyldt 8 år.

Både hanner og tæver kan forlænges for 6 måneder på listen efter det fyldte 8. år, såfremt den underskriftsberettigede ejer anmoder Avl og Sundhed herom.

For forlængelse på listen udover 8 år gælder følgende betingelser:
Hanner -
skal tidligere have parret naturligt, og der skal fremsendes dokumentation på sædkvaliteten, som skal indeholde mere end 60% levende sædceller, og hvor ingen abnormiteter overstiger 15%,
kan forlænges 6 måneder ad gangen indtil det fyldte 9. år.
Tæver -
skal tidligere være parret naturligt og født 1 kuld hvalpe naturligt og opfostret dette. Der skal fremsendes dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at tæven fortsat indgår i avlen,
kan forlænges 6 måneder ad gangen indtil det fyldte 9. år.
Den underskriftsberettigede ejer skal være medlem af DLK. Ved ophør af medlemskab tages hunden af listen.

Vedtaget af bestyrelsen oktober 2019, med virkning fra 1.1.2020.