Opdræt - Godkendte hunde
Regler Tæver Hanner    

Retningslinier for optagelse på DLK's liste over
hunde godkendt til hvalpeanvisning
På listen kan optages hunde med en alder på minimum 24 mdr., der opfylder betingelserne for at opnå hvalpeanvisning.

Både hanner og tæver der ønskes optaget på listen, skal være danskejede og registreret i Dansk Kennel Klub.

Hunde optages på listen i kronologisk rækkefølge efter fødselsdato, stambogsnummer.

Med baggrund i Dansk Kennel Klub's etiske retningslinjer for avl tages hunden af listen igen, når den er fyldt 8 år.

Både hanner og tæver kan forlænges for 1/2 år ad gangen, efter det fyldte 8. år, såfremt den underskriftsberettigede ejer anmoder Bestyrelsen herom.

Ændret af bestyrelsen 01 januar 2021